Bent Petersen in memoriam

Gennem mange år arbejdede jeg sammen med Bent Petersen. Bent Petersen, der døde i 2011, 72 år gammel, var udgiver af North Art Magazine, kunstsamler, et varmt menneske og en god ven. Så her er en lille erindringsplade


Det er et af de store træer i skoven, der nu er faldet.
Bent Petersen var et varmt, entusiastisk, positivt og engageret menneske, der brugte sit liv på at formidle billedkunst. Bent Petersen var manden bag forlaget North og kunsttidsskriftet North Art Magazine, som siden 1970ernes midte har stået for en imponerende lang og imponerende kvalificeret række monografier og andre udgivelser.
North blev til i frustration over, hvad Bent Petersen opfattede som den manglende interesse for det nye, der prægede tidens danske dagbladskritik, og talrige kunstnere – ingen nævnt, ingen glemt – som senere er blevet endog meget kendte, blev først formidlet herhjemme og blandt tidsskriftets udenlandske abonnenter gennem Bent Petersens udgivelser.


Bent Bjørnholt Petersen læste oprindelig kemi, fysik og matematik ved Københavns Universitet for siden at skifte til psykologi og endelig tage en seminarieuddannelse, som førte til en tiårig lærergerning, inden kunstinteressen blev fuldtidsbeskæftigelsen.
Udover at udgive bøger og tidsskriftet har det blandt adskilligt andet resulteret i, at Bent Petersen har været ene- eller medarrangør af talrige udstillinger, at han har skrevet endnu flere tekster og holdt foredrag om kunst og kunstnere, og at han i 1990erne oprettede et udstillingssted i København.

Bent Petersen – blandt venner Benny Bomstærk – var et af disse mennesker, som naturligt interesserede sig for en bred vifte af kunstarterne. Kunstinteressen, som opstod i 1960erne som følge af en oprigtig undren over mærkværdighederne i tidens billedsprog, fik siden følgeskab af musikken, først den klassiske, så jazzen, så den avancerede klassiske og siden rocken, af ballet, af filosofi, litteratur, tegneserier – og han havde noteret i sine logbøger fra rejsen gennem livet, at han nåede at se langt over 10.000 film. Et antal der får selv garvede filmanmeldere til at lette på hatten. Bent Petersen tog ca. 120.000 billeder af kunstværker, hvoraf de 80.000 i dag tilhører Kunstakademiets bibliotek, og han har samlet på kunst, som han siden – for at skaffe penge til sit forlag – har solgt på tidspunkter, da selv museerne blev opmærksomme på kvaliteterne i 1970er-avantgarden.

Gay Christensen: Bent Petersen

Blandt flere anerkendelser for den enorme – og idealistiske – indsats kan fremhæves Danske Kunstkritikeres Hæderspris.